Понедељак, 14. Фебруар 2022.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

 

Контакт изборне комисијe општине Кладово

е-пошта: oikkladovo2022@gmail.com


 

председник, Ема Атанасијевић

е-пошта: ema.atanasijevic@gmail.com

телефон: 060/3385671

секретар, Снежана Савић

е-пошта: snezana.savic@kladovonet.com

телефон: 064/878-8734


R E Ш Е Њ Е  О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА


Р Е Ш Е Њ Е  О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


 

Р Е З У Л Т А Т  ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ ОДРЖАНЕ 3 АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ


ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЕДНИКА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ОДРЖАНИМ 3 АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ


ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРАО Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О ПРИЈАВИ ГРАЂАНА КОЈИ ГЛАСАЈУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА


 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА


 

Р Е Ш Е Њ Е  О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24 У ОПШТИНИ КЛАДОВО, ДОМ КУЛТУРЕ, НОВИ СИП


РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕР Е Ш Е Њ Е  О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА  У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ОПШТИНИ КЛАДОВО, ДОМ КУЛТУРЕ, МАЛА ВРБИЦА


Р Е Ш Е Њ Е  О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19 У ОПШТИНИ КЛАДОВО, ДОМ КУЛТУРЕ, МАЛА ВРБИЦА


Р Е Ш Е Њ Е  О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 У ОПШТИНИ КЛАДОВО, ГИМНАЗИЈА КЛАДОВО, МЛАДОСТИ БР.1

 


 

О Д Л У К А  О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИЦИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРОМЕНИ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У СТАЛНОМ И ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, ПО ДОСТАВЉЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

 

R Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ-ГРУПА ГРАЂАНА-СРПСКИ ПАТРИОТА-МИША ВАЦИЋ


R Е Ш Е Њ Е - ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА  И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗАКООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ-ПУПС-3 П-СИНИША СТАМЕНКОВИЋ

 


 

Р Е Ш Е Њ А  О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ  САСТАВУ ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКА МЕСТА 1-31 У ОПШТИНИ КЛАДОВО


 

Р Е Ш Е Њ А  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ ЗА БИРАЧКА МЕСТА 1-31 У ОПШТИНИ КЛАДОВО О Д Л У К А  О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА НА ИЗБОРИМА  РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ


 

О Д Л У К А  О БРОЈУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ ШТАМПАЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ


 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ- ГРУПА ГРАЂАНА- МОРАМО -АКЦИЈА - ЕКОЛОШКИ УСТАНАК - ЋУТА - НЕ ДАВИМО БЕОГРАД


 

О Д Л У К А О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИМ ЗА 03.04.2022. ГОДИНЕ

ПРАТЕЋИ ОБРАСЦИ


 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-КОАЛИЦИЈА БОРИС ТАДИЋ-АЈМО ЉУДИ


Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-КОАЛИЦИЈА БОШКО ОБРАДОВИЋ


Р Е Ш Е Њ Е  О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

 

О Д Л У К А  О ИЗБОРУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 03.04.2022. ГОДИНЕ


 

Р Е Ш Е Њ Е  О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА


Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ-СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ОБЛИКА,ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

 


 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА


Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ-ПОКРЕТ ЗА КЛАДОВО ДОКТОР БОРИСЛАВ ПЕТРОВИЋ


Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР


 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ -СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА


Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА


 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ


 

Р Е Ш Е Њ Е - ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО- ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА


ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 

 

Р Е Ш Е Њ Е - ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО- ПОКРЕТ ЗА КЛАДОВО ДОКТОР БОРИСЛАВ ПЕТРОВИЋ


ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - ПОКРЕТ ЗА КЛАДОВО ДОКТОР БОРИСЛАВ ПЕТРОВИЋР Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА

 

Р Е Ш Е Њ Е - ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО- ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА


ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКАР Е Ш Е Њ Е  О  ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈИ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

 


 

Р О К О В Н И К  ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

 


О Д Л У К А  О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 


О Д Л У К А  О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТАР Е Ш Е Њ Е - ПРОШИРЕНИ САСТАВ- СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА


Р Е Ш Е Њ Е ПРОШИРЕНИ САСТАВ- СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ


 

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ


Р Е Ш Е Њ Е - ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ


ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

 

Р Е Ш Е Њ Е - ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКАП О С Л О В Н И К  О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ


О Д Л У К А  О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


САГЛАСНОСТ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ


СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


И З Ј А В А