Галерија - Кладово

Кладово
Ђердап
Кладово
Дом Омладине
Дом Омладине
Црква "Свети Ђорђе"
Визитор центар
Зелена пијаца
Пристаниште
Мост у Милутиновцу
Мост у Милутиновцу
Кладово
Пристаниште
Реконструисана саобраћајна инфрастуктура
Зграда за избегла лица
Реконструисана саобраћајна инфрастуктура
Зелена пијаца
Зелена пијаца
Мост у Великој Каменици
Трг Велика Каменица