Петак, 06. Септембар 2013.

Општинска управа

Начелник

 

Златко Калиновић, дипломирани правник

Тел: 019/801-450

Организационе јединице у оквиру опш.управе:

  1. Одељење за управне и заједничке послове,
  2. Одељење за буџет и финансије,
  3. Одељење за привреду и друштвене делатности,
  4. Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора,
  5. Служба за скупштинске послове.
  6. Одељење за локални економски развој.