Четвртак, 22. Април 2021.

Oдсек за јавне набавке

 
 
        Контакт е-маил: kladovojn@kladovonet.com

        Годишњи план јавних набавки са изменама

      2022
 
        6. Измена број 5.
        7. Измена број 6.

      2021 


        2020

        2.Измена 1
        3.Измена 2
        4.Измена 3
        5.Измена 4
        6.Измена 5
        7 Измена 6
        8 Измена 7
        9 Измена 8
 

     2019
     Правилници

  1. Правилник о ближем уређењу планирања ЈН, спровођења поступка јн и праћења извршења уговора о набавкама I део
  2. Правилник о ближем уређењу планирања ЈН, спровођења поступка јн и праћења извршења уговора о набавкама II део
  3. Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о ЈН не примењује
  4. Правилник о ближем уређивању јавне набавке важећи од 2014 до 2020
  5. Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Председника општине и општинског већа Кладово
  6. Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавким не примењује Председника општине и општинског већа Кладово