Уторак, 27. Аугуст 2013.

Инфо пунктовиИнфо пунктови на територији опстине Кладово формирани су ради прузања информација о туристицким ресурсима и потенцијалима опстине Кладово и дистрибуције висејезицног промотивног материјала.

Инфо пунктови су лоцирани:

У Кладову:
Улица Краља Александра бр. 15

У Текији:
Улица Аврама Петронијевица бр. 10

Организацију и нацин рада инфо пунтова врси Туристицка организација опстине Кладово као јавна, непрофитабилна установа при опстини Кладово.


link