Контакт

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНЕ КЛАДОВО 

тел:  019/801-450  
         019/801-451
фаx: 019/801-563

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
тел: 019/808-066

 

АДРЕСА:

Краља Александра 35, 19320 Кладово

ПИБ

100697090

МАТИЧНИ БРОЈ

07213182


e-пошта: opstina@kladovonet.com


Наченик ОУ: nacelnik@kladovonet.com

 

Писарница: pisarnica@kladovonet.com

 

Бирачки списак: jbskladovo@kladovonet.com

 

Матична служба: mskladovo@kladovonet.com

 

Одсек за заједничке послове: zposlovi@kladovonet.com

 

Одсек за правно-имовинске послове,правну помоћ: ipposlovi@kladovonet.com

 

Скупштинска служба: skupstinakladovo@gmail.com

 

Одељење за буџет и финансије

-Буџет и рачуноводство: trezor@kladovonet.com

-Одсек за локалну пореску администрацију: porez@kladovonet.com

-Одсек за јавне набавке: kladovojn@kladovonet.com

 

Одељење за привреду, друштвене делатности и ЛЕР: privreda@kladovonet.com

 

Одељење за урбанизам: urbanizam@kladovonet.com

 

Одељење за инспекцијске послове: inspekcija@kladovonet.com