Четвртак, 23. Децембар 2021.

МАТЕРИЈАЛ И ПУБЛИКАЦИЈЕ СКГО

Завршена је 49. Скупштина Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије СКГО. Овогодишња Скупштина СКГО, чија је тема била "Стратешки правци јачања локалне самоуправе у Републици Србији" окупила је преко 300 представника градова, општина и градских општина. Једна од традиција организације годишње Скупштине СКГО јесте и дистрибуирање градовима и општинама одговарајућих материјала и публикација, која представљају драгоцен извор подршке у раду.