Понедељак, 27. Јун 2022.

Одлукa о додели средстава црквама и верским заједницама за 2022. годину

По спроведеном Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Кладово за 2022.годину црквама и верским заједницама са територије општине Кладово, бр. 08- 4/2022-11, од 30.03.2022.године, сходно достављеном Записнику Комисије за спровођење конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама, од 10.06.2022.године додељују се средства црквама и верским заједницама са територије општине Кладово за суфинснсирање из буџета општине Кладово за 2022.годину

Документ:

1. Одлука