Понедељак, 27. Јун 2022.

Одлуку о додели награда ученицима основних школа нa територији Општине Кладово и ученицима „Средње школе“ кладово

Овом Одлуком одређује се новчани износ који ће се додељивати ученицима генерација и то:

  • За ученика генерације „Средње школе" Кладово -износ од 50.000,00 динара;
  • За ученике генерације основних школа на територији општине Кладово -износ од 25.000,00 no ученику;
  • За носиоце „Вукове дипломе" „Средње школе" Кладово -износ од 35.000,00 динара no ученику;
  • За носиоце „Вукове дипломе" у основним школама на територији општине Кладово -износ од 20.000,00 динара no ученику;
  • За ученике који су освојили прво, друго и треће место републичким такмичењима -износ од 10.000,00 динара no ученику.

Документ:

1. Одлука