Петак, 10. Септембар 2021.

ПОЧЕЛА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У ОПШТИНИ КЛАДОВО

Дивља депонија на коју је стигла механизација, једна је од три у приградском насељу Костолу, али је прва од 26 коју је локална
самоуправа очиститила у оквиру реализације еко-пројекта " Превенција нелегалног одлагања отпада и његово уклањање у општини Кладово у 2021.години". Пројекат чишћења дивљих депонија и спречавање настанка нових у општини Кладово са 3.153.104 динара суфинансира Министарство заштите животне средине, док је учешће локалне заједнице милион динара. Међу значајнијим локацијама које су ове године обухваћене великим спремањем су депоније у свим месним заједницама.

На подручју општине Кладово евидентирана је 51 дивља депонија углавном поред путева и водотокова . Иако су нека сметлишта трајно очишћена, има и оних на којима се смеће одлаже у континуитету, али има и нових. Зато се очекује да ће пројекат допринети да се локално становништво одговорније понаша и смеће одлаже на места која су предвиђена за те намене, Министарство за заштиту животне средине потписало је уговоре са 43 локалне самоуправе, за које је издвојено 75 милиона динара, за пројекте уклањања сметлишта и дивљих депонија са њихових територија.Општина Кладово кандидовале је оне депоније које су биле највидљивије и које највише сметају грађанима.