Понедељак, 07. Фебруар 2022.

САША НИКОЛИЋ ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Након што је 3. фебруара на седници Владе Републике Србије, усвојена Одлука о распуштању Скупштине општине Кладово, донето је Решење о именовању Саше Николића за председника Привременог органа општине Кладово.

За чланове Привременог органа Влада је именовала Николу Вуковића, Невенку Болдорац, Радована Арежину и Миодрага Савића. Привремени орган одлучује о питањима из надлежности Скупштине општине Кладово и извршних органа општине већином гласова, а за секретара биће именован Бранислав Јордачевића, дипломирани правник из Кладова.

Функција Привременог органа траје до конституисања новог сазива Скупштине општине Кладово, након локалних избора за одборнике који ће бити расписани 15. фебруара и биће одржани 3. априла.