Понедељак, 18. Октобар 2021.

Завршена изградња нове водоводне мреже у насељу Подвршка

Поводом завршетка радова на изградњи нове водоводне мреже у насељу Подвршка, председник општине Кладово, Саша Николић, одржао је састанак са члановима Савета МЗ Подвршка и присутним мештанима. Дато обећање од стране председника и руководства општине је испуњено и решен је проблем водоснабдевања овог насеља.

У селу Подвршка урађена је каптажа са пумпним постројењем и доводним цевоводом у дужини од 720 мeтара. Капацитет изворишта је минимално 5 литара у секунди у сушном периоду године, што са постојећих 2 литра у секунди, обезбеђује снабдевање довољним количинама воде целог насеља током године.

Вредност инвестиције је око 20 милиона динара, а средства су обезбеђена из локалног буџета.

Састанку су присуствовали директор ХЕ ``Ђердап `` Кладово Драган Максимовић,  шеф кабинета председника општине Кладово Невенка Болдорац, извођач радова и стручни надзор , директор ЈП ``Јединство`` Драган Вујовић и његови сарадници.