Петак, 20. Јануар 2017.

Изградња дела фекалне канализационе мреже у насељу Милутиновац и повезивање споредних улица на постојећу фекалну канализациону мрежу у Кладову

Назив набавкe:Изградња дела фекалне канализационе мреже у насељу Милутиновац и повезивање споредних улица на постојећу фекалну канализациону мрежу у Кладову 
Рок за подношење понуде: 20.02.2017.год. до 12 часова