Четвртак, 19. Мај 2016.

Изградња спортских објеката и дечијих игралишта на отвореном (6 партија)

Предмет јавне набавке: Изградња спортских објеката и дечијих игралишта на отвореном (6 партија)

Рок за подношење понуда: 27.04.2016.год. до 12 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација