Уторак, 23. Новембар 2021.

Израда пројектно - техничке документације за изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром (водовод, фекелна канализација и електроенергетска мрежа у насељу "Песак"

Израда пројектно - техничке документације за изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром (водовод, фекелна канализација и електроенергетска мрежа у насељу "Песак"

Рок за подношење понуда је до 02.12.2021  до 12:00:00