Понедељак, 27. Фебруар 2017.

НАБАВКА И ТРАНСПОРТ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА, ШИБЉА И ДРВЕЋА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Назив набавкe:  НАБАВКА И ТРАНСПОРТ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА, ШИБЉА И ДРВЕЋА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Рок за подношење понуда: 0703.2017.године до 12.00 часова