Уторак, 31. Јануар 2017.

Набавка и уградња мобилијара у месним заједницама општине Кладово

Назив набавкe:Набавка и уградња мобилијара у месним заједницама општине Кладово
Рок за подношење понуда: 07.02.2017.године до 11.00 часова