Уторак, 04. Октобар 2016.

Набавка путничког возила путем финансијског лизинга

Предмет јавне набавке: Набавка путничког возила путем финансијског лизинга

Редни број јавне набавке за текућу годину: 14/2016

Рок за подношење понуда: 14.10.2016.године до 13.00 часова