Среда, 20. Јул 2022.

Набавка софтвера за систем заштите и спасавања

Врста поступка: отворени поступак.
Врста предмета набавке: услуге
Назив : Набавка софтвера за систем заштите и спасавања
Референтни број:404-101/2022
Отварање понуда је  28.07.2022.године у 12:00:00.

Документа:

1. Јавни позив
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора.