Четвртак, 23. Јун 2022.

Набавка, транспорт и монтажа топијарно цветне скулптуре-мост

Назив: Набавка, транспорт и монтажа топијарно цветне скулптуре-мост
Предмет: Добра
Врста поступка: Отворени поступак
Рок: До 04.07.2022. године до 14 часова
Врста документа: Јавни позив и конкурсна документација

 

1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ТОПИЈАРНУ СКУЛПУРУ-МОСТ

2. Конкурсна документација-Набавка, транспорт и монтажа топијарне цветне скулптуре - мост

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о додели уговора