Петак, 09. Септембар 2016.

Одржавање и ажурирање софтвера писарнице

Предмет јавне набавке: Одржавање и ажурирање софтвера писарнице

Редни број јавне набавке за текућу годину: 12/2016

Рок за подношење понуда: 19.09.2016.године до 12.00 часова

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору