Понедељак, 11. Јул 2022.

Санација постојећег рукометног игралишта у тврђави Фетислам (5 партија)

Назив: Санација постојећег рукометног игралишта у тврђави Фетислам (5 партија)

Предмет: Радови

Врста поступка: Отворени поступак

Рок: До 25.07.2022. године до 14 часова

Врста документа: Јавни позив и конкурсна документација

 

1. Јавни позив

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора