Четвртак, 09. Децембар 2021.

Услуге консалтинга у вези са поступком усаглашења са захтевима закона о јавној својини општине Кладово

Назив : Услуге консалтинга у вези са поступком усаглашења са захтевима закона о јавној својини општине Кладово, реф.бр 404-169/2021-III
Рок за подношење понуда је до 14.12.2021.године.