Понедељак, 27. Фебруар 2017.

Услуге поправки и одржавања моторних возила за потребе Општинске управе Кладово

Naziv nabavke: Услуге поправки и одржавања моторних возила за потребе Општинске управе Кладово ,  ЈН бр.12/2017
                           2.. Конкурсна документација.
Рок за подношење понуда: 07.03.2017.године до 10.00 часова