Вести - Издвајамо

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО

Понедељак, 06. Април 2015.
 

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Кладова, по обављеној стручној контроли НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА„ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО од стране Комисије за планове, на основу члана 50. и 51. 54. Закона о планирању и...

Детаљније

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ХРАМА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА

Понедељак, 06. Април 2015.
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО Одељење за урбанизам, грђевинарсво и послове управног надзора   Сходно Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,...

Детаљније

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2015. ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Петак, 27. Март 2015.
 

Комисија за спровођење поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово у 2015.години за подстицање пропграма/пројеката од јавног интереса, које реализују удружења грађана, формирана Решењем Општинског већа општине Кладово број: 02-8/2015-II од 19.фебруара 2015.године, након спроведеног...

Детаљније

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Петак, 27. Март 2015.
 

Овим Решењем именује се Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради осваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину  на територији општине Кладово и израду предлога о додели средстава, у саставу: - Јованка Стефановић Станојевић, на...

Детаљније

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2015.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Понедељак, 23. Фебруар 2015.
 

Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Кладово за 2015. годину у укупном износу од 5.700.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана у следећим областима: -  унапређење привредног амбијента 350.000,00 динара,...

Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Понедељак, 23. Фебруар 2015.
 

    I Општина Кладово je објавила јавни позив за подношење пријава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односи на: - истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана општине Кладово; - ...

Детаљније

Урбанистички пројекат - КМД

Уторак, 13. Јануар 2015.
 

        URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4), NA KP.BR. 4216 I 4217 KO KLADOVO možete preuzeti OVDE.

Детаљније

Јавни позив за запошљавање старијих од 50 година

Четвртак, 25. Децембар 2014.
 

Јавни позив за запошљавање старијих од 50 година у складу са Локалним акционим планом за запосљавање опстине Кладово ...

Детаљније

Обавештење - јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Четвртак, 25. Децембар 2014.
 

Општина Кладово и Комесаријат за избеглице и миграције РС у оквиру  Регионалног стамбеног програма   Обавештавају  заинтересована лица избеглица да је од 25.12.2014.године до 26.01.2015.године објављен јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба...

Детаљније

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Петак, 14. Новембар 2014.
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО Сходно Закону о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013 и 50/213 )    ОРГАНИЗУЈЕ  ЈАВНУ   ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  за...

Детаљније

Видео вести

Председник општине Кладово

Погледајте

AIESEC U KLADOVU

Погледајте

ПОМОЋ КЛАДОВУ

Погледајте