Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одсек за буџет и рачуноводствo

 Контакт е-пошта : trezor@kladovonet.com

                                                                                                          2022ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

 План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Кладово ѕа 2023.годину

 Грађански водич кроз одлуку о буџету општине Кладово за 2022. годину

 Одлука о буџету за 2022.годину

 Јавни позив за јавну расправу за буџет 2022.године

 Нацрт буџета за 2022.годину 

 УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА
 2022.ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНE

 Обавештење за јавну расправу


 

2021
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2022. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2021. годину
Одлука  о буџету за 2021 годину
2020

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ за 2021. годину

Н А Ц Р Т  О Д Л У К Е О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021.ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

Буџет 2020 - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА   2020.

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2020. годину
 
2019

 ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ за 2020. годину

Н А Ц Р Т  О Д Л У К Е  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ

 Измена и допуна УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020.ГОДИНУИ НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020.ГОДИНУИ НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

Obrazloženje uz Odluku o budžetu opštine Kladovo za 2019.godinu

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu opštine Kladovo za 2019.godinu

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ 
 И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

2018

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Измена и допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Кладово за 2019.год. и наредне две године

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019.ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

 

PREDLOG POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE KLADOVO ZA 2019.GODINU

2017

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

19.12.2017.

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Измена и допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Кладово за 2018.год. и наредне две године

30.07.2017.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2018. ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКA О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2016.ГОДИНИ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
2016

ДОКУМЕНТА ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ :

     - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  (објављено  26.12.2016. године)

     - ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ (објављено  26.12.2016. године)

     - Измена и допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Кладово за 2017.год. и наредне две године (објављено  26.12.2016. године)

     - НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ  (објављено  14.10.2016. године)

     - УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ  (објављено  14.10.2016. године)